opdragelse_-_og_etik
Pris: 269,95 DKK
 

Opdragelse - og etik

Af Brita Lønstrup

Brita Lønstrup, som har et betydeligt pædagogisk forfatterskab bag sig, blev for mange år siden bedt om at skrive en bog, der kunne give de uprøvede demokratier i Baltikum en fornemmelse af, hvad demokrati er, og hvorledes det danske demokrati i grunden hænger eller hang sammen på de indre linjer.
   Det blev til tre bøger, som blev oversat til estisk, lettisk og litauisk – og russisk.
De handlede om traditionsformidling!
   Det gør hendes nye bog OPDRAGELSE også.
   Men billedet er et andet, formålet med OPDRAGELSE er at bidrage til at genrejse et forfaldssamfund, hvor forfaldet i vid udstrækning skyldes en kulturel dekonstruktion – Det er både  60’ernes kulturrevolution og de nyliberalistiske samfunds ensidige satsen på nytte, i betydningen penge og kapital, der har sat sig som metastaser overalt i samfundet.
   I bogen søger Brita Lønstrup at vise noget om tiden tilbage i 1950’erne. Hvor tradition og etik blev formidlet gennem fortællinger, i havregrynspakkernes billedserier, gennem Statens filmcentral, folke- og skolebiblioteker og gennem opdragelsen derhjemme.
   Bogen præsenterer et par snese fortællinger fra forskellige verdener – antikke og moderne. Fortællingerne, og den etik de formidler, er samlet under 15 kapiteloverskrifter, der bl.a. rummer en række af dødssynderne og kardinaldyderne. Brita Lønstrup ridser gennem fortællingerne så at sige det danske demokratis ståsteder op på ny.
   Det er opbyggelige historier, der alle handler om menneskelige grundvilkår. På den måde søger Brita Lønstrup med synlige tråde at vise, hvorledes et demokratisk samfund som det - unikke – danske hænger sammen, og hvad der sker hvis trådene kappes.
   Bogen er tænkt som inspiration og en håndsrækning alle steder i samfundet, blandt andet i skolen, hvor rådvildheden synes at herske.
   Bogens efterskrift er skrevet af filosoffen Lars Aagaard.

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk