ned_med_den_fordoemte_snaps
Pris: 229,95 DKK
 

Ned med den fordømte snaps

Af Henning Sørensen

Biografi og inspirationsbog om Lars Larsen-Ledet.
Med forord af Kristian Kristiansen: Tørlagte tanke
r
 
Han ragede op som et fyrtårn i Danmark og gjorde afholdssagen til en stor og magtfuld folkelig bevægelse.
Der blev færre misdannede, de unge skød i vejret, og dumheden fejrede færre triumfer. Fortjenesten herfor var i meget høj grad afholdsbevægelsen og Larsen-Ledet.

Henning Sørensens biografi om Larsen-Ledet udkom første gang i 1998. En mand, der i dag er nærmest glemt, bl.a. fordi de toneangivende og tiden nu i næsten 50 år har haft på programmet, at alle skulle beruse sig og ud, hvor de ikke kunne bunde. Det kom de så. Nu synes det i høj grad at være på tide atkomme i land igen.
Hvem havde hørt om spøgelsesbilister for 30 år siden? I offentligheden bliver det sædvanligvis kædet sammen med ældre demente borgere … det er en  bekvem holdning. Alkoholisme, blandingsmisbrug er en langt mere realistisk årsagsforklaring.
 Afholdsbevægelsen er generelt blev anset for at være en kikset sag lige siden Larsen-Ledet døde i 1958, fortrængt  og latterliggjort.
Som et eksempel herpå kan det nævnes, at ikke engang litterater eller litteraturhistorikere synes at vide, at et af det 20. århundredes hovedværker, Tom Kristensens Hærværk er skrevet netop i den toårige periode, hvor Tom Kristensen prøvede at give livet og optimismen en chance: Han stiftede og var medlem af afholdsforeningen Frimændene.
Da romanen var skrevet færdig og udgivet meldte han sig ud og forblev i druk resten af livet. Der kom ikke flere større værker fra hans hånd!

Men Lars Larsen-Ledet var en elsket mand, for i hans tid fra 1900-1958 faldt forbruget af alkohol til en fjerdedel.
I årene fra århundredeskiftet og helt frem til sin død var Larsen-Ledet imidlertid også en hadet mand – ikke mindst hadet af værtshusholderne, bryggerne og spiritusproducenterne – ikke blot i Danmark, men over hele verden.
At USA blev tørlagt og de nordiske lande meget tæt på at blive det, blev tilskrevet Lars Larsen-Ledet.
Det er en af Danmarkshistoriens allerstørste skikkelser, der med bogen omsider fik sin biografi.
Forfatteren Kristian Kristiansen har skrevet forordet Tørlagte tanker.

Bøger af samme forfatter:

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk