kinesisk_holistisk_medicin_til_hverdagsbrug
Pris: 299,95 DKK
 

Kinesisk holistisk medicin til hverdagsbrugForlaget Bogan

Af Steven Cardoza

Med en rig og varieret historie, der strækker sig over mere end fem årtusinder, er
kinesisk lægevidenskab nok den ældste og mest udbredte form for medicin, der
praktiseres i dag. Det er et dynamisk, levende system, der fortsætter med at vokse og
udvikle sig, samtidig med at det forbliver tro mod sine ældgamle rødder.
I modsætning til vestlig konventionel medicin, der er allopatisk og betragter patienten primært som en omvandrende samling symptomer der skal behandles, så er kinesisk medicin holistisk og er fokuseret på hele personen,  snarere end sygdommen, for at gengenoprette en sund balance.
Foruden  urtemedicin og akupunktur består kinesisk medicin tillige af Qigong samt diætisme og overvejelser om livsstil.
I første del af bogen, introduceres de teoretiske fundamenter for al kinesisk medicinsk videnskab og
filosofi. I størsteparten af anden del, Holistisk egenomsorg med kinesisk medicin, vil
den grundlæggende praktiske anvendelse af kinesiske holistiske metoder
omhyggeligt blive gennemgået, med omfattende brug af de principper, der blev
introduceret i første del.
Endelig gennemgår forfatteren baggrunden for sygdommes opståen, og selvfølgelig – hvilke terapier, der bør sættes ind med for at kurere eller dæmpe symptomerne med henblik på at genetablere, hvad der er det overordnede mål: balance.

 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk