heling_og_deling
Pris: 229,95 DKK
 

Heling og deling

Af Alssund forfatterforening

I 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark, efter at hele Slesvig havde været under tysk herredømme siden den tabte krig i 1864.

Genforenet er imidlertid ikke det rigtige ord. Hertugdømmet Slesvig, og altså også Sønderjylland var danskpræget, men Sønderjylland eller Slesvig havde i flere århundreder været et område for sig, som historikeren Carsten Porskrog Rasmussen anfører i sit bidrag. Hvad der blev en slags heling for det nordlige Slesvig og kongeriget Danmark, blev således en deling af danskheden i området – for de danskere, der ikke blev en del af kongeriget.

 

Heling og deling er en mangfoldig og bredt favnende bog. Skrevet af Forfattergruppen Alssund. Teksterne spænder vidt: fra noveller, digte, til historiske essays. Målet med den illustrerede bog er at give læserne en anderledes og levende indføring i, hvad der var på spil i 1920. Flere af teksterne sætter således den sønderjyske genforening i relation til andre dele af verden og med bidraget af den færøske forfatter Andrias Andreasen bliver det understreget, at Danmark fortsat består af flere nationer. 

 

Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis har redigeret bogen og stået for bogens billedside.


 

 
© 2019 Forlaget Hovedland | Egholmvej 5A | 8883 Gjern | Danmark | Tlf: +45 86 27 65 00 | mail@hovedland.dk